Ny milstolpe för behandling av parkinson

  • Datum: 16-10-21, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: pharmiweb.com/

Saniona, ett ledande bioteknikföretag inom jonkanaler, tillkännager idag att man har nått den första forskningsmilstolpe för att identifiera nya läkemedelskandidater för behandling av Parkinsons sjukdom.

"Det är väl dokumenterat att rökare löper har lägre risk att utveckla Parkinsons sjukdom. Orsaken är troligen att nikotin aktiverar och skyddar celler som degenererar vid Parkinsons sjukdom. Men nikotin i sig är inte användbar som ett läkemedel eftersom det är alldeles för ospecifikt och har allvarliga och uppenbara biverkningar.

Dock har Saniona identifierat subtyp specifik nikotinföreningar som kan ge en symptomatisk och skyddande effekt utan de negativa biverkningarna av nikotin ", säger Jørgen Drejer, VD för Saniona.

Saniona forskargrupp är den första att presentera små molekyler som specifikt underlättar funktionen av nikotin alfa-6-receptorer, som förmedlar dopaminsignaler. Om projektet lyckas, skulle nästa steg vara att påskynda detta program mot optimering för att identifiera en terapeutisk kandidat att föras in i preklinisk utveckling för eventuell initiering av fas 1 kliniska prövningar, som eventuellt också kan finansieras av MJFF.(Michael J. Fox Foundation for Parkinsons Research).


Relaterat innehåll