Ny PET-scanner - parkinson

  • Datum: 16-10-24, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: medicalphysicsweb.org/

Dedikerade hjärna PET-scanners kan möjliggöra tidig diagnos av sjukdomar såsom Alzheimers eller Parkinsons sjukdom. För att utföra PET-baserad screening, måste avbildningssystem erbjuder hög känslighet och spatial upplösning, samt låga kostnader. I detta syfte, har ett lag på NIRSi Japan börjat utveckla en högkänslig hjälm PET-system.

Författarna drar slutsatsen att utvecklingen av högkänsliga hjärna PET-system baserat på de föreslagna geometrier är genomförbart. Den kompakta designen minskar antalet detektorer som behövs och produktionskostnaden, vilket gör den lämplig för utbredd tillämpning i hjärnan studier. "Vi arbetar fortfarande på fina vridning av den första prototypen för att få de bästa systemparametrar," förklarade Yamaya." Samtidigt har vi precis börjat kommersialiseringsprocessen i samarbete med det japanska företaget Atox Co Ltd"