Nytt forskningsprojekt för bättre vård av Parkinsonpatienter i hemmiljö

  • Datum: 15-01-26, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: neurologiisverige.se

Målet är att utveckla en ny typ av mätutrustning för hemmabruk, där patientens hälsostatus registreras kontinuerligt vilket underlättar för adekvat behandling och ökad livskvalitet. Acreo Swedish ICT koordinerar projektet som omfattar parter från universitetssjukhus, sjukvård och näringsliv.

Det nya forskningsprojektet syftar till att utveckla en ny typ av sensorplattform, en mätutrustning, för objektiv utvärdering av symptomen vid Parkinson's sjukdom. Plattformen kvantifierar motoriska symptom hos Parkinsonpatienter i hemmiljö och ska, med avsevärt tätare intervaller än vad som görs idag, på ett objektivt sätt karakterisera patientens hälsostatus. Därmed kan vårdande personal snabbare uppfatta förbättringar och försämringar av symptom och sätta in adekvat behandling. Rätt läkemedelsdoser förbättrar kvaliteten i patientens vardag, och det är det övergripande målet.

Konstellationen av aktörer från institut, akademier, sjukvård och näringsliv, kommer även ta fram en ny behandlingsprocess för läkemedelsinställning och dosjustering för Parkinsonpatienter. Målet är en effektivare process, som även ökar användarvänligheten för patienter och vårdpersonal.

Läs mer