Parkinson kan ge sexfixering eller minska sexlusten

  • Datum: 15-04-09, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • källa: medicinskaccess.se

För elfte året i rad samlades sjuksköterskor från Sverige, Norge och Danmark i slutet av januari för att lära sig mer om Parkinsons sjukdom, speciellt när sjukdomen börjar ge ordentliga komplikationer. Ett av ämnena som diskuterades var sexologi och samliv.

Birgitta Hulter, sexolog vid neurologmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset Solna hade ett pass tillsammans med Helena G, vars man har Parkinson. Helena berättade att hennes man blev alltmer fixerad vid sex. Tills slut fick paret komma till Birgitta Hulter, vilket Helena upplevde som mycket positivt.

- Det enda som behövdes var att få bekräftat att det kan bli så här vid Parkinsons och att få prata med någon om våra problem. Det öppnade en dörr för oss, berättade Helena.

Birgitta Hulter förklarade att Parkinson kan påverka sexualitet på en rad olika sätt. Exempelvis kan depression och ångest minska lusten, störa nattsömn och öka tröttheten. Å andra sidan kan behandling med levodopa och dopaminagonister ge ökad sexuell lust, och framkalla en närmast tvångsmässig fixering vid sex, eller någon annan aktivitet som shopping, spelande eller mat, så kallad impulskontrollstörning.

Studier har visat att såväl patienter som deras partners önskar en förbättring av den sexualmedicinska vården med skriftligt informationsmaterial, personlig rådgivning och parsamtal.

- Det är ett svek mot patienter och närstående att inte ta upp frågan om sexualitet, sa Birgitta Hulter. Även om man inte har någon konkret hjälp att erbjuda så måsta man våga fråga.

Källa: http://np.netpublicator.com/?id=n91107565

Läs hela artikeln: (PDF-dokument, 936 kB)