Parkinsons celltransplantationsförsök kräver bättre standardisering

  • Datum: 16-09-30, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa:pm360online.com/

Implantation av dopaminproducerande celler för att ersätta de förlorade i substantia nigra har setts som ett botemedel för Parkinsons sjukdom, med många försök i patienter genom åren. Längs vägen har några framgångar skett, men i allmänhet har cellbaserade terapier gett blandade resultat.

"När det fungerar bra, då fungerar det mycket bra med fetala dopaminceller, men det fungerar inte alltid bra", säger Roger Barker, MBBS, PhD , av Institutionen för klinisk neurovetenskap vid University of Cambridge (England). I sitt föredrag till en stor, folkmassa kapacitet på Världsparkinson kongressen.

Han sade dopaminproducerande cellterapi kommer aldrig att bota sjukdomen, men det fungerar bra tidigt i sjukdomsförloppet ", men skapar problem senare," med off-mål och nonphysiologic effekter i andra delar av hjärnan, såsom överstimulering. Ett undantag var användningen av fetala dopaminceller i en djurmodell, som visar att celler kan överleva på lång sikt ansluta och integreras i hjärnan, släppa dopamin och återställa beteenden till det normala om celler från samma art användes vid rätt utvecklings skede av djuret och implanteras där dopamin fungerar normalt, det vill säga i striatum.