Pfizer och IBM har meddelat ett forskningssamarbete för att utveckla fjärranalys lösningar för att leverera vård till patienter med Parkinsons sjukdom

  • Datum: 16-04-11, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: enterpriseinnovation.net

Forskarna hoppas kunna använda ett system med sensorer, mobila enheter och maskininlärning för att i realtid, dygnet runt ge sjukdomssymtom information till kliniker och forskare.

Det slutliga målet är att få en bättre förståelse av sjukdomsförloppet och medicinering respons och påskynda utvecklingen av nya behandlingsalternativ.

De två företagen kommer att inledande kliniska prövningar så snart som systemet är igång. Pfizer och IBM kommer att sammankalla, externt rådgivande styrelse patientgrupper, lobbyorganisationer, läkare och neuro för vägledning om användning av teknik, medicinsk utrustning, datahantering och forskningsprotokoll, för att säkerställa patienternas behov att styra programmet.

Läs hela nyheten på:http://www.enterpriseinnovation.net/article/pfizer-taps-ibm-research-collaboration-parkinsons-disease-2009341699