Saniona meddelade 23/2 att de erhållit ett forskningsanslag om ca 5,1 MSEK från Michael J Fox Foundation

  • Datum: 16-02-26, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källla:smallcap.se

Bakgrunden till detta är Sanionas nikotinreceptormodulatorer som har potential att bli ett helt nytt sätt att behandla Parkinsons sjukdom.

Att nikotin påverkar utvecklingen av Parkinsons är känt sedan tidigare men Sanionas forskargrupp är den första att presentera småmolekyler som specifikt faciliterar funktionen av alfa-6 nikotinreceptorer som medierar dopaminsignalering. Anslaget ska användas till att optimera modulatorer för alfa-6 nikotinreceptorer för att få fram substanser att använda i djurmodeller. Det rör sig alltså om ett mycket tidigt skede i utvecklingen och det största värdet av nyheten får nästan sättas till det erkännande som ett anslag från MJFF innebär. Det visar på att bolaget ligger i absoluta framkant inom sin nisch. Ett färdigutvecklat läkemedel skulle naturligtvis betinga ett stort värde då dagens Parkinsonvård lämnar en hel del övrigt att önska, men Smallcap vill se mer långtgående utveckling innan vi vill sätta ett värde på projektet.

Källla: http://www.smallcap.se/company/41/comment/476/