Satsa på det friska vid Parkinsons sjukdom

  • Datum: 16-08-31, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: janusinfo.se

Börja behandlingen av Parkinsons sjukdom med att stimulera ett fysiskt och mentalt aktivt liv. Men sätt också in läkemedel tidigt i sjukdomsprocessen. Om behandlingen fördröjs blir det svårt att återfå förlorad funktion.

– Motorisk träning är viktigt vid Parkinsons sjukdom. Balans- och rörelseträning, svälj- och talträning behöver därför ofta ingå i behandlingen. Social behandling med omvårdnad, rätt hjälpmedel och anpassning av miljön och vardagen kring patienten har också stor betydelse, sa Anders Johansson, överläkare i neurologi vid Karolinska universitetssjukhuset och medlem i expertrådet för neurologiska sjukdomar, när han föreläste under Stockholms läns läkemedelskommittés fortbildning om Parkinsons sjukdom.


Relaterat innehåll