Telemedicin ger kortare väntetider för Parkinsonpatienter

  • Datum: 15-09-22, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: Karolinska Sjukhuset

Telemedicin, vård på distans, gör det möjligt för svårt sjuka Parkinsonpatienter ute i landet att få avancerad behandling i tid. Specialisterna på Karolinska Universitetssjukhuset kan nu bedöma upp till fyra patienter på samma tid som man tidigare behövde för en patient.

Tidigare har patienter fått vänta i cirka sex veckor på att få träffa en specialist för att få en bedömning. Nu kortas tiden till en vecka. Det nya arbetssättet är en stor skillnad mot det traditionella, tidigare remitterades alla patienter som misstänkts behöva specialistvård till sjukhuset, men man har nu sett att det är 10-20 procent av patienterna som är i behov av avancerade behandlingar. Det innebär inte bara att patienten slipper vänta – att få den avancerade behandlingen i rätt tid är avgörande för resultatet säger Anders Johansson, sektionsöverläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

– Videokonsultationerna skapar ett forum och kopplar samman oss Parkinsonläkare. Trots att vi inte arbetar på samma plats kan vi nu på ett enkelt sätt ha samråd kring patienterna säger Anders Johansson.

– Parkinson kan inte botas och sjukdomen kan medföra stort lidande. Det som är viktigt för att lindra är att se till att rätt patient får rätt vård i rätt tid. Genom att vi samråder minimerar vi risken för onödigt lidande, säger Anders Johansson.

Det ny a arbetssättet har Karolinska Universitetssjukhuset utvecklat tillsammans med Sophiahemmet, Vällingby Läkarhus och företaget AbbVie.

Källa: http://news.cision.com/se/karolinska-universitetssjukhuset/r/kortare-vantetider-for-parkinsonpatienter,c9828293