Test upptäckter Parkinson med 95 procent noggrannhet!

  • Datum: 16-08-31, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: medicalnewstoday.com

Forskare kan vara ett steg närmare ett diagnostiskt test för Parkinsons sjukdom, efter att ha konstaterat att en onormal protein associerat med sjukdomen kan upptäckas i patientens ryggmärgsvätskan.

Även om dessa resultat måste valideras i ett större urval av patienter, är forskarna hoppfulla att deras iakttagelser skulle kunna leda till välbehövliga diagnostiska tester för både Parkinsons och Lewy body demens.

Dr Green säger tidigare diagnos för dessa patienter kan innebära ett ökat deltagande i kliniska prövningar av nya läkemedel för att förebygga sjukdom eller långsam progression.

Dr Beckie Port, Senior Research informatör vid Parkinsons Storbritannien, säger att lagets iakttagelser kan en dag möta behovet av en enkel, exakt test för Parkinsons.