Tidig viktminskning hos patienter med Parkinsons sjukdom kan innebära allvarligare form av sjukdomen

  • Datum: 16-01-12, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: massgeneral.org

En studie ledd av en Massachusetts General Hospital (MGH) utredare finner bevis för ett samband mellan viktminskning hos patienter med tidig Parkinsons sjukdom och snabbare sjukdomsprogression.

Även viktminskning är vanlig i patienter med Parkinsons sjukdom, resultaten av studien - som släpps på nätet före offentliggörandet i marsnumret av JAMA Neurology- kan tyda på att viktminskning tidigt i sjukdomsförloppet innebär en allvarligare form av neurodegenerativa oordning.

"Jag misstänker att vi kan titta på flera subtyper av denna sjukdom", säger Anne-Marie Wills, MD, av MGH   avdelningen för neurologi och neuro Clinical Research Institute, bly och motsvarande författare av JAMA Neurology papper."

De patienter som upplever tidig viktförlust verkar ha en allvarligare, systemiska formen av sjukdomen, är möjligt på grund av inblandning av det neuroendokrina systemet eller det gastrointestinala nervsystemet, medan de som gick upp i vikt kan ha en mildare form av sjukdomen.

" Även tidigare studier har visat att en högre kroppsmasseindex (BMI) - ett mått på vikt i förhållande till längd - är förknippad med förbättrad överlevnad i Huntingtons sjukdom och amyotrofisk lateralskleros (ALS), har ingen publicerad studie undersökte förhållandet mellan vikt sjukdom progression och överlevnad vid Parkinsons sjukdom. Wills och hennes medförfattare från åtta andra amerikanska forskningscentra undersökta uppgifter som samlats in i samband med en NIH-sponsrad klinisk studie utfördes från 2007 till 2013 för att undersöka användningen av kreatin för att behandla tidigt skede av sjukdomen. "

Läs heal artikeln på: http://www.massgeneral.org/about/pressrelease.aspx?id=1885