Träning hjälper mot gång- och balansproblem vid Parkinsons

  • Datum: 15-01-26, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa:neurologiisverige.se

En ny studie från Karolinska Institutet, bland annat finansierad av Neurofonden, visar nu att äldre personer med Parkinsons kan förbättra balansen med hjälp av ett nytt träningsprogram, som forskarna utvecklat.

Träningsprogrammet, som är baserat på vetenskapliga principer för träning och är relaterade till sjukdomssymtomen vid Parkinsons sjukdom, är inriktat på gång- och balansuppgifter. Träningsprogrammet kombinerar motoriska och kognitiva övningar som behövs i dagliga livets aktiviteter, som exempelvis att gå på olika underlag och samtidigt utföra en räkneuppgift.

I den aktuella studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Neurorehabilitation and Neural Repair, ingick 100 personer över 60 år med mild till måttlig Parkinsons sjukdom. Hälften av deltagarna lottades till en kontrollgrupp som fick leva som vanligt, och hälften till en träningsgrupp som fick balansträning 3 gånger per vecka i 10 veckor.

Läs mer