Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet - Upptäck vad vi kan
göra för dig utan att det kostar dig någonting!

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se

Polyneuropati

Polyneuropatier påverkar perifera nervtrådar till och från ryggmärgen eller hjärna eller som tar emot känselintryck från huden med varierande symtom vid polyneuropati. Här får du och närstående råd och tips, kan dela erfarenheter och läsa om framsteg inom neurologisk forskning, vård, behandling och rehab.

Läs:
Hellens berättelse i foldern (PDF-dokument, 208 kB)
Vår diagnosfolder (PDF-dokument, 5.0 MB)

  • Nyligen fått diagnos

    Här får du tips för att komma vidare efter diagnosbeskedet...

    Nyligen fått diagnos
  • Vad händer i nervsystemet?

    Polyneuropatier är en undergrupp till den större gruppen NMD, neuromuskulära sjukdomar. Polyneuropatier drabbar... Neuroguiden

Aktuellt inom polyneuropati

Ny behandling av fintrådspolyneuropati

I en ny studie vid Harvard Medical School har forskare verksamma vid Massachusetts General Hospital, identifierat det första effektiva behandlingsalternativet för vissa fall av ett nervskadat symtom, som kan orsakas...

Läs mer

Förenklad behandling med sprutor

Resultat från en fas tre-studie visar att immunglobulin som tas subkutant (med spruta under huden) är säkert och effektivt vid behandling av kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP).

Läs mer

Polyneuropati uppmärksammas med skulptur

Den brasilianska konstnären Eduardo Srur, har skapat en skulptur av en fot som går på glödande kol.

Läs mer
Läs om fler aktuella...