Stroke

Stroke eller slaganfall är samlingsnamn för plötsligt insjuknande med neurologiska symptom, som förlamning eller talsvårigheter. Blodet når inte hjärncellerna. Här får du och närstående råd och tips om stroke, kan dela erfarenheter och läsa om framsteg inom neurologisk forskning, vård, behandling och rehab.

Läs:Klas berättelse i foldern (PDF-dokument, 223 kB)Vår diagnosfolder (PDF-dokument, 5.0 MB)

  • Att leva med stroke

    Här kan du ta del av information som underlättar vardagen...

    Att leva med stroke
  • Vad händer i nervsystemet?

    Stroke/slaganfall är ett samlingsnamn för plötsligt insjuknande med neurologiska symptom, som förlamning eller...

    Neuroguiden

Aktuellt inom stroke

Hur ser strokevården ut i Sverige?

Riksstroke har utsett Bollnäs Sjukhus till årets sjukhus för "God strokevård" utifrån fakta insamlat under helåret 2016.

Läs mer

Fler får trombolysbehandling i tid

Andelen patienter som får trombolysbehandling har ökat och det beror delvis på att en högre andel patienter med milda strokesymtom får behandling. Men det finns stora skillnader i tillämpning mellan sjukhus.

Läs mer

Förmaksflimmer kan orsaka stroke

Förmaksflimmer är en av huvudorsakerna till stroke. För de 300 000 svenskar med förmaksflimmer är risken fem till tio gånger högre att drabbas av stroke. Läs mer

Läs om fler aktuella...