Stroke

Stroke eller slaganfall är samlingsnamn för plötsligt insjuknande med neurologiska symptom, som förlamning eller talsvårigheter. Blodet når inte hjärncellerna. Här får du och närstående råd och tips om stroke, kan dela erfarenheter och läsa om framsteg inom neurologisk forskning, vård, behandling och rehab.

Läs:Klas berättelse i foldern (PDF-dokument, 223 kB)Vår diagnosfolder (PDF-dokument, 5.0 MB)

  • Att leva med stroke

    Här kan du ta del av information som underlättar vardagen...

    Att leva med stroke
  • Vad händer i nervsystemet?

    Stroke/slaganfall är ett samlingsnamn för plötsligt insjuknande med neurologiska symptom, som förlamning eller...

    Neuroguiden

Aktuellt inom stroke

Nya nationella riktlinjer för vård vid stroke

Nu finns en remissversion av de nya nationella riktlinjerna för vård vid stroke publicerad på Socialstyrelsens hemsida. Det finns möjlighet att lämna synpunkter direkt till Socialstyrelsen fram till och med den 20... Läs mer

Stor BMI-ökning under puberteten ny riskfaktor för stroke

Pojkar vars kroppsmasseindex (BMI) stiger mycket under puberteten löper ökad risk för stroke senare i livet. Det framgår av forskning vid Sahlgrenska akademin på över 37 000 individer.

Läs mer

Beslutsstöd för trombolys och trombektomi vid stroke-behandling

Akutbehandling med intravenös trombolysbehandling vid ischemisk stroke (blodpropp i hjärnan) hos vuxna kan medföra stor patientnytta.

Läs mer
Läs om fler aktuella...