Stroke

Stroke eller slaganfall är samlingsnamn för plötsligt insjuknande med neurologiska symptom, som förlamning eller talsvårigheter. Blodet når inte hjärncellerna, oftast beroende på en blodpropp i hjärnrn eller en hjärnblödning. Här får du och närstående råd och tips om stroke, kan dela erfarenheter och läsa om framsteg inom neurologisk forskning, vård, behandling och rehab.

Läs:Klas berättelse i foldern (PDF-dokument, 223 kB)Vår diagnosfolder (PDF-dokument, 5.0 MB)

  • Att leva med stroke

    Här kan du ta del av information som underlättar vardagen...

    Att leva med stroke
  • Vad händer i nervsystemet vid en stroke?

    Stroke/slaganfall är ett samlingsnamn för plötsligt insjuknande med neurologiska symptom, som förlamning eller...

    Neuroguiden

Aktuellt inom stroke

Rehabilitering för afasidrabbade

Hjärnan har en fantastisk förmåga att komma igen efter skador, men den kan inte göra det själv. Rehabilitering i form av att träna hjärnan gör det möjligt för den att reparera det som är trasigt, eller lära sig nya...

Läs mer

Hur ser strokevården ut i Sverige?

Riksstroke har utsett Bollnäs Sjukhus till årets sjukhus för "God strokevård" utifrån fakta insamlat under helåret 2016.

Läs mer

Fler får trombolysbehandling i tid

Andelen patienter som får trombolysbehandling har ökat och det beror delvis på att en högre andel patienter med milda strokesymtom får behandling. Men det finns stora skillnader i tillämpning mellan sjukhus.

Läs mer
Läs om fler aktuella...