300 000 kronor till strokestudie om strokeuppföljning

  • Datum: 15-10-21, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Teresa Ullberg, ST-läkare inom SUS Neurologi har fått 300 000 kronor av Neuroförbundet för att avsluta sin studie "Stroke – och sedan?

Teresa Ullbergs doktorandprojekt vid Avdelningen för Neurologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Lund har titeln Stroke – och sedan? och undersöker en rad för patienten viktiga utfall efter stroke, så som funktionsnivå, ouppfyllda rehabiliteringsbehov, läkaruppföljning och följsamhet till behandling med strokeförebyggande läkemedel. Studierna baseras på data från det nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke).

Forskningsbidraget från NHR-fonden kommer att användas till den fjärde och avslutande delen av doktorandprojektet är inriktad på att granska vad socioekonomiska faktorer betyder för uppföljning av strokepatienter och bygger på strokepatienter i Skåne.

– Syftet med projektet är att belysa eventuella ojämlikheter i strokeuppföljning och behandling som kan härledas till skillnader i inkomstnivå, födelseland och utbildningsnivå, och att identifiera särskilt utsatta patientgrupper. Ytterst syftar projektet till att stärka långsiktiga insatser efter stroke genom ett bättre strukturerat uppföljningssystem och riktade insatser", säger Teresa Ullberg.

Teresa Ullberg får ta emot pengarna från Neuroförbundet vid en ceremoni på SUS om några veckor.


Relaterat innehåll