Medlemsrepresentant i forskningskommittén

  • Datum: 17-03-16, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

NHR-fonden delar årligen ut miljonbelopp till forskning inom medicin och paramedicin. Till styrelsens finns ett rådgivande organ, forskningskommittén, som till styrelsen föreslår vilka ansökningar som ska erhålla anslag och med hur stort belopp.

Varje år inkommer 90-100 ansökningar och dessa fördelas till forskningskommitténs ledamöter och man får föredra "sina" ansökningar inför kommittén. Kommittén sammanträder en vardag i november.

Vi behöver nu en ny deltagare i kommittén som representerar medlem/patient tillsammans med representant från styrelsen, de övriga är neurologer, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Du behöver ha viss medicinsk erfarenhet och kunna förstå planer för forskningsprojekt.

Mejla ditt intresse till Roger Lindahl, roger.lindahl@neuroforbundet.se. Beskriv kortfattat varför du anser dig vara rätt person för uppdraget.