Studie om tiden efter stroke

  • Datum: 15-12-16, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: aldreicentrum.se

Ett forskningsprojekt vid Skånes universitetssjukhus om stroke ska avslöja bristerna i patientuppföljning och hitta vilka grupper som kan behöva extra stöd.

Stroke eller slaganfall drabbar tiotusentals svenskar varje år och orsakar neurologiska skador i form av förlamning eller talsvårigheter. Enligt tidigare studier är det inte ovanligt att funktionsnivån försämras ytterligare tre månader till ett år efter en stroke, särskilt hos äldre kvinnor.

– Det finns mycket litteratur kring det akuta strokeinsjuknandet, men det saknas studier som belyser hur det går för strokepatienter på längre sikt, säger doktoranden Teresa Ullberg vid neurologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus.

Läs hela artikeln: http://www.aldreicentrum.se/Nyheter/Studie-om-tiden-efter-stroke/