Forskningsansökan 2017

Neuroförbundet

2017 års anslag för neurologisk forskning 2018

NHR-fonden utannonserar härmed årets anslag. Fonden skall stödja medicinsk forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar. Fonden skall också stödja socialt och beteendevetenskaplig forskning- och utvecklingsarbete inom området. klinisk anpassad forskning som direkt kommer våra medlemmar till gagn prioriteras.

Anslag skall i första hand utgå till projekt som ej kan få stöd genom forskningsrådet eller specialdestinerade fonder. Beviljade anslag utgår i regel för ett år i taget och högst tre gånger för samma projekt. Redovisning av tidigare anslag är ett krav förbeviljande av nytt anslag.

Anslaget belopp 2017 för 2018 är 3 miljoner kr.

Förutom en ansökan i original med underskrifter inkluderat forskningsplan och CV, som skall vara insänd till Neuroförbundets kansli senast 29 september 2017, behöver du skicka in en digital ansökan genom formuläret nedan. Adressen är Neuroförbundet, Box 49084, 100 28 STOCKHOLM.

Om du vill spara ansökan här på neuroforbundet.se och skicka in den senare så kan du skapa ett konto uppe till höger.Bifoga forskningsplanBudgetplan


Löner

Apparatur

Material

Förvaltningsavgift

(Får ej överskrida 10 procent av det totala beloppet)
Tidigare erhållna anslag för detta eller liknande projekt

Tidigare erhållna anslag från NHR-fonden


Bifoga CV i PDF eller Word-format. Bifogad fil bör endast innehålla 2 sidor.Nu har du kommit till sista delen av NHR-fondens ansökan. Denna del av ansökan kan du inte fylla i digitalt. För att ansökan ska bli godkänd för behandling måste du nu gå tillväga på följande sätt:


 • 1. Skriv ut ansökan och skriv i alla uppgifter i sista delen. Posta originalet, inkluderat forskningsplan och CV, till Neuroförbundets kansli
 • 2. Tryck på Skicka knappen nedan

 • Sökande
  Ort
  Namnteckning • Datum
  Namnförtydligande

 • Medsökande
  Ort
  Namnteckning • Datum
  Namnförtydligande

 • Handledare/instutionsansvarig
  Ort
  Namnteckning • Datum
  Namnförtydligande