Neurologinyheter v.38 2017

  • Datum: 17-09-22, Publicerad av blekinge@neuroforbundet.se

Neurologinyheter och aktuella utbildningar från Neurologi i Sverige


Hör av er om ni vill ha med er utbildning här.

Neurologinyheter från NIS - Vecka 38

Här är de senaste nyheterna och aktuella utbildningar.
Trevlig Helg!

Nyhetsbrevet är endast avsett för personer inom sjukvården och läkemedelsindustrin.

Aktuella utbildningar
och webinars inom neurologiområdet

NeuroVive får positivt besked från vetenskaplig rådgivning med EMA avseende utvecklingsplanen för NeuroSTAT för TBI

21 sept 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB, tillkännagav idag att den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) gett positiv återkoppling i sitt s k Scientific Advice (Protocol Assistance) avseende utvecklingsplanen för NeuroSTAT för behandling av måttlig till svår traumatisk hjärnskada (TBI), inklusive utformningen av bolagets planerade kliniska proof of conceptstudie (fas IIb).

Läs hela nyheten »

Utmaningar i Utredning
& Behandling av Epilepsi

Håll dig uppdaterad om det senaste inom utredning och behandling av epilepsi.

2 oktober Lund
3 oktober Stockholm
4 oktober Göteborg

Program och anmälan
Sandoz

Genombrott med genterapi mot Skelleftesjukan

21 sep 2017 – I Dagens Medicin kan man läsa att ett nytt läkemedel verkar kunna få nervskador att minska vid den genetiska sjukdomen familjär amyloidos med polyneuropati, i Sverige kallad Skelleftesjukan. Resultatet är att betrakta som ett genombrott, anser professor Ole Suhr.

Läs hela nyheten »

MS FORUM 2017 23-24 november, Stockholm

Temat är "MS mitt i livet" och återspeglar den starka utveckling som neurorehabilitering för personer med MS genomgår och blickar också framåt på kommande möjligheter.

Program och anmälan
MS-Forum

Strokefallen minskar – men ökar bland unga

19 sept 2017 – Att få stroke när man nyss fyllt 40 är ytterst ovanligt. Men medan strokefallen totalt minskar med tio procent på bara fem år, ökar stroke bland unga, enligt forskare.

Läs hela nyheten »

Immuno Event 2017, 30 november, Stockholm

Chairman: Rayomand Press, Karolinska University Hospital
Autoimmune Disorders of the Central and Peripheral Nervous System
Sonographic Imaging for Diagnosis of Inflammatory Neuropathies
CIDP – only a Peripheral Disorder?
Program och anmälan
Grifols

Nya riktlinjer inger förhoppningar om en bättre strokevård men blottar samtidigt stora utmaningar!

18 sept 2017 – STROKE-Riksförbundet har idag lämnat in sitt remissyttrande på Riktlinjerna för strokevård och pekar både på de förbättringar som de nya riktlinjerna innebär, men samtidigt lyfter man de stora utmaningar som strokevården står inför. Positivt är att rehabiliteringen har fått en framskjuten roll.

Läs hela nyheten »


Neurologi i Sverige · Tyra lundgrens väg 6, 134 40 Gustavsberg,
+46 8 570 10 520 nis@pharma-industry.se