Hjälplänkar

(horsetalk.co.nz)16 studier visar att ridning kan gynna människor med funktionshinder

Publicerad 21 mar 2017

Det är en litteraturöversikt som grekiska forskare har gjort över studier effekten av hästunderstödda insatser, terapi och aktivitet, till personer med neurologisk sjukdom och skada eller medfödd funktionsnedsättning.

Man fann 16 studier som var av sådan kvalitet att de kunde tas med i studien, varav endast 8 var så gjorda att man kunde göra en grundligare statistisk analys.

Resultatet visar att det behövs mer forskning och att den görs på ett sätt så att det går att göra statistiska analyser på den och som även tar upp kopplingar till livskvalitet, vardagliga aktiviteter och självförtroende etc. Men, författarna uttalar ändå, med stöd av studien, att hästunderstödd terapi och aktivitet kan vara en passande intervention för personer med nedsatt grov- och finmotorik, balans, spasticitet, gång och koordination. Dessutom får personerna som deltar i sådana interventioner på samma gång uppleva och dra nytta av effekterna av att vara utomhus i en stimulerande miljö.

Källa: http://www.horsetalk.co.nz/2017/03/20/review-studies-horse-benefit-disabilities/#axzz4bqZwPVEi