Hjälplänkar

Inbjudan till konferens ”Med hästen som hjälpmedel”

Publicerad 28 aug 2017

Dag: torsdagen den 5 oktober kl. 13.00 – ca 16.30
Plats: Scandic hotel, Lugnet, Svärdsjögatan 51 Falun

Aktiv rehab & Ridterapi

Program:

Kl. 13.00 – 14.15
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har gjort en vetenskaplig utvärdering av projektet Aktiv Rehab & Ridterapi, ARR.
Marie Gudmundsson, projektledare tillika arbetsterapeut och ridterapeut berättar om resultatet.

Kl. 14.15 – 14.45 - kaffepaus

Kl. 14.45 – 16.00
"Människan och hästkraften"
Karin Sanell, präst och föreläsare, Svenska kyrkan

Under eftermiddagen är det möjligt att ta del av Hjälpmedelscentralens utställning KLOK, som arbetar med hjälpmedel för kommunikation och kognition. Dom visar bla hur man kan styra sin dator med endast ögonen eller påkalla hjälp utan att ropa.

Kostnad: Konferensen är avgiftsfri.

Anmälan: Anmäl ert deltagande senast 11 september till Barbro Ödlund barbro.odlund@falun.se eller odlan@live.se Tel. 070-3044390