Välkommen till:

Neuroförbundet Borlänge som bildades under 80-talet.

Vi riktar vår verksamhet främst till personer med neurologiska sjukdomar, men även andra typer av funktionsnedsättningar kan förekomma bland våra medlemmar.

Föreningens verksamhet inriktar sig på att som :

- intresseförening verka för samhällsförändringar till gagn för personer med neurologiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar och där så är lämpligt att detta sker i samverkan med andra handikapporganisationer.

- Serviceförening komplettera samhällets resurser utbud av service till medlemsgrupperna.

- Kamratförening stimulera medlemmarna, deras närstående och andra till gemensamma insatser och kamratlig samvaro.

Om ni vill skänka en gåva till Neuroförbundet Borlänge kan du sätta in pengar på:

Bankgiro:5464-4505

Läs mer om oss

Hjärtligt välkommen som medlem!

Nyheter

Med hästen som hjälpmedel

Inbjudan till konferens...

Läs mer

Inbjudan till medlemsträffar hösten 2017

Vi i Neuroförbundet Borlänge har ju i flera år haft s k samtalscirklar i samarbete med ABF.

Läs mer

Neurorapporten 2015 - Dalarna

Jämfört med riket 2015, det vill säga hur resultatet på frågorna skiljer sig i Dalarna från genomsnittet i landet! Läs mer

Läs om fler aktuella...