Gävleborgs länsförbund

Vi är ett länsförbund inom Neuroförbundet med två lokala föreningar - Neuroförbundet Gästrikland och Neuroförbundet Södra Hälsingland.

Vi inom Neuroförbundet Gävleborgs länsförbund fortsätter att aktivt arbeta för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras närstående. Läs om vårt Rehabprojekt!

Andra viktiga delar i vårt arbete är bland annat att samordna våra lokalföreningar i verksamheter och frågor som berör alla medlemmar i hela länet.

Hjärtligt välkommen som medlem i någon av Gävleborgs läns lokalföreningar.

Nyheter

Endast 37 % får professionell rehabilitering i Gävleborg

Neurorapporten 2015 - Gävleborg Över 500 000 personer har en neurologisk diagnos. För det flesta är rehabilitering och vuxenhabilitering nödvändigt för att kunna arbeta, ta hand om familjen samt delta i samhället. Läs mer

Med fokus på rehabilitering och information

Vården av neurosjuka ser olika ut beroende på var i landet man befinner sig. I Gävleborg är det framför allt rehabiliteringsvården som fått kritik. Fotograf: Olle Nordquist... Läs mer

Neurologisk rehab i Gävleborg ska förbättras tack vare NHR-kritik

NHRs patientundersökning avslöjade stora brister i den neurologiska rehabiliteringen i Gävleborgs landsting. Landstinget tillsatte en utredning som ger kritikerna rätt. -Det här blir bra. Landstinget lovar konkret... I detta webb-TV-inslag ger politiker, vårdpersonal ,patientrepresentanter sin syn på hur neurologisk rehabiltiteing inte fungerar och hur den borde fungera i Gävleborgs landsting och övriga landet. Läs mer

Läs om fler aktuella...