I Jämtland/Härjedalen län finns lokalföreningen Jämtland - Härjedalen

Dagmar Jonsson
Odenskogsvägen 56
831 63 ÖSTERSUND
Mobilnr 070-353 56 09
E-post dagmarljonsson@gmail.comTill Jämtland-Härjedalen