Välkommen till:

Neuroförbundet Jämtland/Härjedalen

Föreningen bildades den 15 februari 2015, då en entusiastisk styrelse valdes. Initiativtagare var medlemmarna Johan Nilsson och Matilda Sollén Jonasson.

Föreningens mål är att:

- skapa olika medlemsaktiviteter utifrån medlemmarnas önskemål
- engagera sig i intressefrågor inom kommunernas och regionförbundets ansvarsområden
- ta tillvara enskilda medlemmars engagemang och kunna bilda arbetsgrupper i olika frågor

Nyheter

Neurorapporten 2016

Neurorapporten ska bidra till att, ur ett patientperspektiv, "sätta neurologin på kartan". Neurorapporten 2016 handlar om värdet av multidisciplinärt, teambaserat omhändertagande. Läs mer

Läs om fler aktuella...