Neuroförbundet lokala förening i Jönköping-Huskvarna

Välkommen till Neuroförbundet Jönköping Huskvarna. Vi är föreningen för dig med neurologisk diagnos eller närstående.

Intressepolitik

Neuroförbundet Jönköping-Huskvarna arbetar intressepolitiskt. Frågor som kan vara aktuella är tillgänglighet, ledsagning och assistans, färdtjänst och vi måste hela tiden vara med och påverka så att vi får våra rättigheter tillgodosedda. Ingen annan tar upp och driver våra frågor åt oss. Läs mer!

  • Kontakt

    Neuroförbundet Jönköping-Huskvarna...

    Kontakt
  • Studiecirklar

    Neuroförbundet Jönköping - Huskvarna har olika studiecirklar.

    Studiecirklar