Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet - Upptäck vad vi kan
göra för dig utan att det kostar dig någonting!

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se

Neuroförbundet Jönköpings län

Välkommen till Neuroförbundet Jönköpings län. Våra medlemmar är tre lokalföreningar - Jönköping-Huskvarna, Småländska Höglandet och Östbo-Västbo. Sammanlagt med sammanlagt 470 medlemmar. Lokalföreningarna arbetar med lokala frågor medan länsförbundet täcker länets frågor.

Våra medlemmar är tre lokalföreningar - Jönköping-Huskvarna, Småländska Höglandet och Östbo-Västbo, med sammanlagt 470 medlemmar. Lokalföreningarna arbetar med lokala frågor medan länsförbundet täcker länets frågor.

Vi har under senare år anordnat TEMA-dagar om våra diagnoser. Det har handlat om epilepsi, ALS, polyneuropati, CP, NMD (muskelsjukdomar) och stroke. Till hösten 2017 kommer vi att ha TEMA MS och bjuda in allmänheten, professionen och våra medlemmar.

I länsförbundet sitter vi med i LFF (Länsrådet Funktionshinder Frågor) där man driver frågor som rör regionen. Vi har också med en representant i Funktionsrätt Sverige (HSO) där ett trettiotal funktionshinderföreningar finns representerade. Vi har också en representant i brukarrådet för hjälpmedel och i resegruppen.

Vi har en Rehabgrupp som arbetar med neurologisk rehabilitering i länet. Rehabilitering är en viktig fråga för oss med neurologiska diagnoser. Vi har ofta livslånga funktionsnedsättningar av olika grad. Här följer vi upp hur rehabiliteringen fungerar på olika orter.

Välkommen att ta kontakt med oss på jonkoping-huskvarna@neuroforbundet.se eller ring 036-152883.

Senaste nytt

Neuroförbundets kongress

Uttalande från Neuroförbundets kongress – Sveriges första paraplyorganisation inom neurologi är född... Läs mer

Intervju med Per Johansson

SMIL Gruppen var med i radio.

Läs mer
Läs om fler aktuella...