Neuroförbundet Luleå

Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem.
Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador.

Det viktigaste i föreningens arbete är att ge information och stöd och vi vill med våra aktiviteter medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap.

Aktiviteterna är ett bra tillfälle för medlemmmar och deras anhöriga att träffas.
Du får som medlem vårt medlemsblad Minireflex och även förbundets tidning Reflex 6 ggr/år.

Varmt välkommen som medlem!

­ Styrelsen

Nyheter

Neurologisk rehabilitering i Norrbotten

Under 2016 planerar vi i Norrbottens länsförbund att starta ett arbete där vi fokuserar på frågor om möjlighet att få neurologisk rehabilitering efter var och ens behov. Läs mer

Endast 22 % får professionell rehabilitering i Norrbotten

Över 500 000 personer har en neurologisk diagnos. För det flesta är rehabilitering och vuxenhabilitering nödvändigt för att kunna arbeta, ta hand om familjen samt delta i samhället. Läs mer

Läs om fler aktuella...