Neurologisk rehabilitering i Norrbotten

  • Datum: 16-04-20, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Under 2016 planerar vi i Norrbottens länsförbund att starta ett arbete där vi fokuserar på frågor om möjlighet att få neurologisk rehabilitering efter var och ens behov.

Till detta arbete behöver vi dig som är boende i Norrbotten och har intresse och möjlighet att driva frågor gentemot landsting och kommun och då i synnerhet i frågan om rehabilitering.

Vi hoppas att du tycker detta verkar intressant och vill engagera dig för att förbättra möjligheterna för personer med neurologisk diagnos eller skada.

Utbildning och vägledning kommer givetvis att erbjudas dig.

Anmäl ditt intresse snarast till norrbotten@neuroforbundet.se
alt till länsförbundets ordförande Maria Eriksdotter, tfn 073-081 84 55