Neuroförbundets lokalförening i Piteå Älvdal

Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem.

Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.

Viktiga delar i vårt arbete är att:

- medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap.
- ge medlemmmar och deras anhöriga möjlighet att träffas.
- ge medlemmar möjligheter till resor, utflykter, och annan rekreation.

Hjärtligt välkommen som medlem!
­

Nyheter

test

Neuroförbundet Blekinge är en lokalförening för hela länet... Läs mer

Testa puffar

test...

Läs mer

Neurologisk rehabilitering i Norrbotten

Under 2016 planerar vi i Norrbottens länsförbund att starta ett arbete där vi fokuserar på frågor om möjlighet att få neurologisk rehabilitering efter var och ens behov. Läs mer

Läs om fler aktuella...