Om våra föreningar

Neuroförbundet

Vi har 78 lokalföreningar, 17 länsförbund samt 1 distrikt.

Länsförbund - distriktsförening

Våra länsförbund driver och bevakar Neuorförbundets frågor på landstings och regionnivå, med fokus på hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Länsförbundet samordnare verksamheten inom länen och stödjer lokalföreningarna i deras arbete.

Lokalföreningar som täcker hela vårt land

Lokalföreningen har ett klart avgränsat geografiskt område som omfattar en eller flera kommuner. Föreningen arbetar sjävständigt och arrangerar diagnosträffar, föreningsmöten, studiecirklar och rehabilitering i form av gruppgymnastik, ridning, bassängträning mm.

Medlemskap i Neuroförbundet

I samband med beskedet om en neurologisk diagnos eller skada tar livet ofta en ny vändning både för den som får beskedet och för närstående. Massor av frågor behöver få svar och en ny livssituation kan behöva hanteras. Att då få kontakt med personer som dessutom har egna, liknande erfarenheter kan för många vara särskilt givande och utvecklande.

Som medlem i Neuroförbundet finns många möjligheter att få sådana kontakter. Ett exempel på kontaktmöjligheter är via vårt landsomfattande föreningsliv. En stor del av aktiviteterna i Neuroförbundets föreningsliv bygger på grundidén att olika fysiska möten och sociala aktiviteter ger möjligheter till erfarenhetsutbyten, nya insikter och kunskap för att underlätta vardagslivet.

Välkommen till någon av Neuroförbundets lokalföreningar.