Karlskoga Degerfors

Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi.

Neuroförbundet Karlskoga-Degerfors bildades 1980. Vi jobbar för att nå ut till allmänheten med information för att alla ska få en större förståelse för hur det är att leva med en neurologisk diagnos/skada.
Vi vill även medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap. Vi vill ge medlemmmar och deras anhöriga möjlighet att träffas och umgås i de aktiviteter vi arrangerar.