Örebro

Välkommen till Neuroförbundet Örebro

Vi är Neuroförbiundet Örebro lokalförening. Vi firade hösten 2015 att vi funnits i 60 år.

Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.

Vi arbetar för att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap.
Vi vill ge medlemmmar och deras anhöriga möjlighet att träffas. Aktiviteter som vi försöker genomföra är möjligheter till resor, utflykter och andra rekreationsträffar.