Neuroförbundets länsförbund i Södermanland

Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem genom din lokalförening.

Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.

Viktiga delar i vårt arbete är att:

- Medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap.
- Bevaka intressefrågor som är regionala och samarbeta med lokalföreningarna i dessa.
- Genomföra regionala aktiviteter tex möjligheter till resor, utflykter, och annan rekreation.

Hjärtligt välkommen som medlem!