Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet - Upptäck vad vi kan
göra för dig utan att det kostar dig någonting!

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se

Neuroförbundet Roslagen

Som lokalförening inom Neuroförbundet är föreningens verksamhet huvudsakligen inriktad på att som:

* Intresseförening - tillsammans med läns- och riksförbund, verka för samhällsförändringar till gagn för personer med neurologiska sjukdomar/skador och deras närstående.

* Serviceförening - komplettera samhällets resurser och utbud av service till medlemsgrupperna.

* Kamratförening - stimulera medlemmarna, deras närstående och andra till gemensamma insatser och kamratlig samvaro.