Välkommen till Neuroförbundet Stockholm

Neuroförbundet Stockholm, länets största lokalförening har en bra verksamhet som är öppen för alla medlemmar i länet.

Som kamratorganisation...ser vi till att våra medlemmar kan träffas under trevliga former. Vi anordnar bl a pubaftnar, viskvällar m m.

Som råd- stöd & serviceorganisation...ger vi råd och stöd till alla medlemmar och närstående som så önskar t ex samhällets stöd och hur man ansöker om dessa.

Som intresseorganisation...utövar vi påverkan på politiker och andra beslutsfattare för att samhället ska utvecklas till "Ett samhälle för alla". Att Neuroförbundet Stockholm har representation i olika råd, kommittéer m m där vi kan få vara med och diskutera "våra" frågor.

Nyheter och information från Neuroförbundet Stockholm

Parkeringsavgifter i Stockholms stad

Nya regler från den 1 september 2016...

Läs mer
Läs om fler aktuella...