Ge ett bidrag

  • Datum: 10-09-06, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Bra verksamhet kostar pengar!

Vårt verksamhetskonto är plusgiro: 5 5401 - 4

Lokalföreningen Neuroförbundet Stockholm, länets största lokalförening har en bra verksamhet som är öppen för alla medlemmar i länet. Neuroförbundet Stockholm behöver ekonomiskt stöd i form av gåvor eller testamenten för att kunna upprätthålla den verksamhet som ger oss möjllighet att kunna ge våra medlemmar möjlighet att träffas, får råd & stöd i olika sammanhang för att leva i vårt samhälle.

Vårt verksamhetskonto är plusgiro: 5 5401 - 4