Vårt kansli

  • Datum: 10-03-04, Publicerad av stockholm@neuroforbundet.se

Fatbursgatan 19, 118 28 Stockholm Tel: 08 720 29 40 eller 08-720 29 50 (säkrast 10-16 må-to). E-post: stockholm@neuroforbundet.se

Vi fem som är anställda jobbar för alla medlemmar i hela länet.

Ombudsman Sven Arnehed sven.arnehed@neuroforbundet.se

Svens arbetsuppgifter är främst att bevaka intressepolitiska frågor på landstingsnivå och är redaktör för vår medlemstidning.


Ombudsman Pia Laurell - pia.laurell@neuroforbundet.se

Pias arbetsuppgifter är främst att bevaka intressepolitiska frågor på kommunal nivå samt ge råd och stöd till medlemmar och närstående.


Aktivitetsansvarig Susanne Grandby-Klövfors sussie.grandby-klovfors@neuroforbundet.se

Susannes ansvarar för aktiviteter som anordnas på kansliet såsom temakvällar, informationsträffar, kamratträffar m m för medlemmar i Neuroförbundet Stockholm och Neuroförbundet Stockholms län. Temakvällarna på ABF är även öppna för allmänheten.


Kanslist Jennifer Peduro - Aratchi - jennifer.peduru-aratchi@neuroforbundet.se

Jennifers arbetsuppgifter är främst receptionsuppgifter och er kontakt när det gäller frågor om medlemsregistret.


Ekonomisansvarig Vakant för epost stockholm@neuroforbundet.se

Ekonomiansvarigs arbetsuppgifter är främst att sköta ekonomin för Neuroförbundet Stockholm och Neuroförbundet Stockholms län