Stäng

Bli medlem nu!

KLICKA HÄR

Neuroförbundet

Din e-post har skickats


www.neuroforbundet.se

Vår verksamhet

Vi hävdar med bestämdhet att alla människor har lika värde. Den som har en funktionsnedsättning eller är sjuk är lika värdefull i den mänskliga gemenskapen som den friske med alla funktioner i behåll. Varje människas liv är värt att leva och bevara. Men att värna livet innebär inte bara överlevnad utan också rätten till ett gott liv.

All verksamhet riktar sig till medlemmar i Stockholms län och deras närstående.

Vi bygger vår verksamhet på tre hörnstenar.

Som kamratorganisation...ser vi till att våra medlemmer kan träffas under trevliga former. Vi anordnar bl a pubaftnar, viskvällar m m.

Som råd- stöd & serviceorganisation...ger vi råd och stöd till alla medlemmar och närstående som så önskar t ex samhällets stöd och hur man ansöker om dessa. Vi anordnar kurser, resor, utflykter m m som är utformade för våra medlemmar. Vi anordnar temaföreläsningar för medlemmar och allmänhet och även utbildningar för personalgrupper som möter personer med neurologiska diagnoser och skador. Träffar för medlemmar med egen diagnos kan träffas för att prata om sin situation och där man kan ta del och delge av erfarenheter. Riksförbundet har en "Rättsombudsverksamhet".

Som intresseorganisation...utövar vi påverkan på politiker och andra beslutsfattare för att samhället ska utvecklas till "Ett samhälle för alla". Att Neuroförbundet Stockholm har reprsentation i olika råd, kommittér m m där vi kan få vara med och diskutera "våra" frågor.

Temakvällar

Neuroförbundet Stockholms temakvällar Läs mer

Pubkvällar

Neuroförbundet Stockholm anordnar pubkvällar för länets medlemmar vissa fredagar på kansliet. Här får man god mat och dryck, trevlig samvaro och underhållning till självkostnadspris. Läs mer