Välkommen till:

Neuroförbundet Arvika Västra Värmland

Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem.

Omfattar Arvika,Eda och Årjängs kommuner.

Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.

Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap, ge medlemmmar och deras anhöriga möjlighet att träffas. Våra medlemmar har genom våra aktiviteter möjligheter till resor, utflykter och annan rekreation.

Vår huvudsakliga uppgift på lokalplanet är att bevaka och påverka vår närmiljö, så att vi kan få möjlighet att leva på samma villkor, som andra medborgare utan funktionsnedsättningar.

ÅRSMÖTE 17 MARS 2018  Kl.14 på KORPRALEN

Ordförandeklubba 255mm

Arvika,Öppen presentation om Vårdcentralernas utvecklingsarbete i länet

Tid och plats
Tid: 2018-02-13 18:00
Plats: Arvika Bibliotek Hörsalen, Kyrkogatan 4

Vårdcentralerna ändrar arbetssätt.
Hur påverkar det oss patienter?

Ett stort förändringsarbete pågår på alla landstingsdrivna vårdcentraler i Värmland. Tanken är att det ska bli bättre för oss patienter. Det utbildas specialistsjuksöterskor för flera stora diagnosgrupper som:

Diabetes typ 2
Hjärtsvikt
Astma/KOL
Psykisk hälsa
Infektion
Led och muskelbesvär
Hypertoni - högt blodtryck

Hur blir det för dessa grupper och vad händer med övriga patienter?

GULDLÄGE

Nu kan våra föreningsrepresentanter och andra intresserade få information och svar på ev frågor direkt från landstingets representanter om detta förändrings/utvecklingsarbete.

Välkommen till en kväll och samtal kring detta 13 feb kl 18.00 - 20.00.
Ingen föranmälan, begränsat antal platser så först till kvarn' gäller.

Arrangörer: Funktionsrätt Värmland i samverkan med ABF

Kom gärna parfym/rökfri för att visa hänsyn till personer med astma eller doftöverkänslighet