Neuroförbundets lokala förening i Karlstad med omnejd

Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem.

Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.

Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap, ge medlemmmar och deras anhöriga möjlighet att träffas. Våra medlemmar har genom våra aktiviteter möjligheter till resor, utflykter och annan rekreation.

Vår huvudsakliga uppgift på lokalplanet är att bevaka och påverka vår närmiljö, så att vi kan få möjlighet att leva på samma villkor, som andra medborgare utan funktionsnedsättningar. Detta gör vi bl.a. genom att vara aktiva i Rådet för personer med funktionsnedsättning och kommunens tillgänglighetsgrupp, tillsammans med andra handikappföreningar.

Läs mer om föreningens arbete och dess styrelse här

Du kan också läsa vår antagna diskrimineringspolicy här! (Word-dokument, 28 kB)

  • Medlems-nytt

    Nu är vårterminen igång och vi fortsätter med ett möte med Friskvården i Värmland om kost. Därefter ges ett nytt... Medlems-nytt

  • Kontakt

    Neuroförbundet i Karlstad med omnejd...

    Kontakt

Övriga nyheter

Nu är vi ambassadörer!

Nu är vi en del av Ett jämställt Värmland. Läs mer

Senaste numret av Medlems-nytt

Nu är senaste numret av Medlems-nytt ute hos medlemmarna.

Läs mer

Restaurangchansen

Nu tar vi upp beställningar på 2018 års Restaurangchansen-häften! Läs mer

Läs om fler aktuella...