Neuroförbundets lokala förening Ätradal

Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem

Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.

Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap.
Ge medlemmmar och deras anhöriga möjlighet att träffas.
Våra medlemmar har genom våra aktiviteter möjligheter till resor, utflykter,
och annan rekreation.

Hjärtligt välkommen som medlem!

Välkommen till Information om rättigheter - Den 26 oktober 2017

Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med en funktionsnedsättning? Hur ansöker jag? Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?

lagbok - neuroforbundet.seMagnus Andersson, koordinator för Neuroförbundetsjuridiska rådgivning, informerar om olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning. Lagar som kommer att beröras är bl a LSS, socialtjänstlagen, handikappersättning, bostadsanpassning och färdtjänst. Magnus ger även tips ang. överklagande av beslut kring dessa lagar.

Dag:Torsdag 26 oktober 17.00-20.00
Tid: 17.00 - 20.00
Fika: 18.30
Plats:Trädgården på Storgatan 38 i Ulricehamn

Anmälan

Kontakta Neuroförbundet Ätradal på neuroforbundet.atradal@hotmail.com
eller telefon 0321-602 98
Sista anmälningsdag är fredag 20 oktober

Kostnad: Medlem i Neuroförbundet, fritt inträde. Övriga 100 kr