Neuroförbundets lokalförening i Borås

Vi hälsar Er välkomna till de aktiviteter som anordnas i föreningen

Vi är en lokal förening som bedriver många olika aktiviteter för våra medlemmar. Vi försöker alltid att ordna det du som medlem kan önska. Kontakta vårt kansli eller styrelsen så skall vi se vad vi kan göra för dig.

Neuroförbundet är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem.

Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.

Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att bryta isolering, skapa gemenskap och ge medlemmarna och deras anhöriga möjlighet att träffas. Våra medlemmar har genom våra aktiviteter möjligheter till resor, utflykter och annan rekreation i Neuroförbundets regi.

Hjärtligt välkommen som medlem!

Ju fler vi blir desto mer syns vi
- Upptäck vad vi kan göra för dig utan att det kostar någonting. Ställ alla frågor du kan komma på, utnyttja vår rådgivning eller vårt rättsombud. Delta i någon av våra aktiviteter och upplev det starkaste skälet att vara med i Neuroförbundet Borås.
- Du kan få hjälp av rättsombud vid tvister om personlig assistans, försäkringskassan, ledsagare mm.
- Du får medlemstidningen Reflex med artiklar om olika aktivteter som bedrivs i Neuroförbundets regi.
- Du får rabatterbjudande i olika företag via Neuroförbundet
- Du är välkommen att delta våra aktiviteter som Rehab - Badet. Sjukgymnastik och mycket mer, som Neuroförbundet i Borås anordnar.

Nyheter

Vårprogram 2018

Viktigt!! Har du anmält dig till en aktivitet och fått förhinder? Meddela detta till kansliet omgående, annars får du betala aktivtetens pris trots att du inte deltagt! Lotterier finns med på alla aktiviteter.

Läs mer

Neuroförbundet-gymnastik/Rehab-bad

Vårsäsongen 2018 torsdags - Gymnastik Neuroförbundets lokal.

Läs mer

Neurorapporten 2016 - Västra Götaland

Jag kan alltid ringa neurologsköterskan och får snabbt hjälp med det jag söker för. Läs mer

Läs om fler aktuella...