Kontakt

  • Datum: 16-02-20, Publicerad av goteborg@neuroforbundet.se

Neuroförbundet Göteborg

Postadress: Södra Larmgatan 1, 411 16 Göteborg
Besöksadress: Arkitektgatan 2
Telefon: 031-711 38 04
Fax: 031-13 16 66
E-post: info.gbg@neuroforbundet.se
Hemsida: www.neuroforbundet.se/goteborg
Plusgiro: 1 21 30-1

Öppettider: Måndag-torsdag, kl. 10.00 - 15.00
Telefontid: Kl. 10.00 - 12.00 & 13.00 - 15.00

Kanslipersonal:
Madeleine Kyllerfeldt, må - to, madeleine.gbg@neuroforbundet.se
Eva de Coursey, må - to, kontakten.gbg@neuroforbundet.se
Terese Antonsson, må - to, terese.gbg@neuroforbundet
Caroline Persson, må - to, kompassen.gbg@neuroforbundet.se
Kicki Forslund, må - to, kicki.gbg@neuroforbundet.se

Facebookadministratör Neuroförbundet Göteborg:
Kansliet 031-711 38 04

Neuroförbundet Borgen - Lokalavdelning i Kungälv
Inger Larsson Tel: 0303-21 11 28

Rullstolsdansen
För information kontakta Teresé på kansliet.

Strannegården:
Jojos väg 33, 439 31 Onsala, 0300-613 09 (juni-aug)

Medlemsavgift 2017:
Enskild medlem 370 kr, närstående till person som är medlem i Neuroförbundet 200 kr
Plusgiro: 1170 - 0

Valberedningen:
Sara Ekström
Madeleine Kyllerfeldt, sammankallande, 031-711 38 04
Margareta Svensson