Om oss

  • Datum: 16-02-25, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Det här är vi!

Välkommen till Neuroförbundet Göteborg!

Föreningen är till för att stödja och vägleda dig som har en neurologisk sjukdom/skada. Här finns både kunskap och medmänsklighet som underlättar för dig i din nya livssituation.

Kunskap

Ju mer du vet om din diagnos, desto bättre rustad är du att hantera det som den för med sig. Inom Neroförbundet Göteborg finns många olika sätt att nå kunskap. Genom broschyrer, kompendier, böcker, filmer och hemsidor kan du lära dig mer om din diagnos.
Tillsammans med sjukvården och andra anordnar föreningen föredrag, seminarier och konferenser som berör medlemmarnas och anhörigas situation. I studiecirklar och samtal med medmänniskor som haft sin sjukdom eller skada under lång tid kan du få stöd, men även tips och råd som kanske inte finns i informationsmaterialet eller inom vården.
Kunskapen bland de anställda på kansliet är också mycket stor, och i de fall de inte har svaret på en fråga, kan de hänvisa dig vidare.

Som medlem får du Neuroförbundt Göteborgs egen tidning, Kontakten, nio gånger om året. Den ger dig information om våra aktiviteter, samhällsinformation, nyheter om föreningen, tips på kulturevenemang mm.
Sex gånger per år kommer Reflex, Neuroföbundets tidning på riksplanet, med information om bl a neurologiska sjukdomar och skador, om forskning, hjälpmedel, intressepolitiska frågor och personporträtt.