Våra diagnosgrupper - träffar m.m.

  • Datum: 16-02-23, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Dessa diagnosgrupper har egna sektioner
i Neuroförbundet Göteborg:

MS - multipel skleros, NMD - neuromuskulära sjukdomar, Huntington, CMT - Charcot-Marie-Tooth, ALS - amyotrofisk lateralskleros, MG - myastenia, gravis och Spasmodisk dysfoni

Gå in på varje grupp för information om bl a deras aktiviteter.