Över 500 000 har en neurologisk diagnos. Endast 31 % får professionell rehabilitering

Resurserna inom rehabiliteringen minskar och att allt större ansvar för rehabiliteringen flyttas över till patienterna. Samtidigt som fler upplever att de inte får tillräcklig information om rehabilitering, från cirka hälften år 2006 till två tredjedelar i år. Ökning med 20 %.
.

Neurorapporten 2015 Rehabilitering - Neuroförbundet (PDF-dokument, 2.5 MB)

.
Neuroförbundet senaste Neurorapport om rehabilitering visar på en tydlig utveckling, fler personer med neurologisk diagnos ska hantera rehabilitering på egen hand. Något som påverkar arbete, familj och möjligheten att delta i samhället.

- Tillsammans kan vi vända utvecklingen inom rehabilitering. Hälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström måste tillsätta en rehabiliteringsutredning som har en bred parlamentarisk förankring. En rehabiliteringsutredning som kartlägger det samlade behovet samt utbudet av rehabilitering, säger Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.

Delta i Neuroförbundets kampanj för bra rehabilitering

Senaste blogginlägget

Av Neuroförbundets medlemmar som hade rehabilitering år 2006 var det 72 % som fick hjälp av en kunnig sjukgymnast (idag fysioterapeut). I år är siffran nere på 31 %. Av de som hade rehabilitering år 2006 var det en 28 % som var hänvisade till att sköta sin träning själv. Nu är siffran uppe i 57 %.

Läs mer...