Nyheter

Almedalsveckan 2016 har startat och BrainBus finns på plats

Almedalsveckan 2016 har startat och Neuroförbundet och den rullande hjärnutställningen BrainBus finns på plats för att ämnena neurologi, patientmakt och rehabilitering ska behandlas och finnas med i d... Läs mer

ALS-dagen: Umeåneurologer gör framsteg i forskning kring ALS

Internationella ALS-dagen 21 juni: Forskare vid Umeå universitet kan med sitt arbete ha kommit ett steg närmare gåtan kring den dödliga nervsjukdomen ALS. "Resultaten visar att bildandet av klumpar av... Läs mer

" Jag ska bara fixa en grej - det går fort!"

Du har letat en bra stund. Bristen på parkeringsplatser kan ibland vara frustrerande stor och då dyker den upp. Parkeringsplatsen som är reserverad för personer med funktionsnedsättningar. Du är en al... Läs mer

Så svarar ministern på kritiken mot förslaget till hälsoväxling

Trots massiv kritik från funktionshinderrörelsen försvarar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll regeringens förslag om hälsoväxling. Bland annat att arbetsgivare ska ta ett större ansvar för er... Läs mer

Massiv kritik mot förslaget att arbetsgivare ska betala mer sjuklön

Regeringens förslag om hälsoväxling - bland annat att arbetsgivare ska ta ett större ansvar för ersättningen till långtidssjukskrivna anställda, får massiv kritik. -Det här skulle slå mycket hårt mot... Läs mer

Det behövs en kraftsamling för att klara jobbmålet

- Arbetsmarknadens parter kan göra mer! Skapa ett gemensamt forum mellan parterna och funktionshinderrörelsen. Avskaffa begreppet nedsatt arbetsförmåga. Stärk matchningen på arbetsmarknaden genom att... Läs mer

Hoppas att hästburen rehabilitering införs över hela landet

-Projektet Aktiv rehab och ridterapi i Falun har fått större genomslag än vad vi förväntade oss och öppnat många nya möjligheter. Vi hoppas nu att den modell som projektet tagit fram, implementeras fö... Läs mer

Direktiven till nya utredningen om assistans är felaktiga

-Direktiven till utredningen om den personliga assistansen är inte relevanta. Detta riskerar att rasera hela assistansreformen. Det hävdar både assistansreformens initiativtagare Bengt Westerberg, Wil... Läs mer

Vi kan alla vara en sekund från att vara oberoende till att bli helt hjälpberoende

"Hur skulle du vilja att dina livsutsikter såg ut i framtiden om du drabbades av en svår funktionsnedsättning på grund av sjukdom eller skada?" Läs mer

Ny webbplats för lättare resor med olika nivå av funktionsnedsättning

Handiscover är en ny svenskutvecklad internettjänst som vill möjliggöra enkel hyrning och uthyrning av semesterboende för personer med funktionsnedsättning. Tjänsten har ett unikt enkelt klassificerin... Läs mer