Nyheter

"Hjälpmedel är ett nödvändigt livsmedel"

Ordet funktionsnedsättning är ett begrepp som många av oss är bekanta med. Faktum är att fler än en miljon svenskar lever med någon form av funktionsnedsättning som på ett eller annat sätt påverkar de... Läs mer

Utredningen om Effektiv vård

Den trettonde januari i år presenterade Regeringens utredare Göran Stiernstedt sin utredning om en effektivare och mer ändamålsenlig svensk sjukvård. I uppdraget har ingått att belysa effektivitetspro... Läs mer

Förväntansfullt samarbete inför BrainBus-säsongen 2016

Här är Neuroförbundet och Parkinsonförbundet samlat till ett första möte 2016 kring årets BrainBus-säsong, med Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck i centrum: -Det finns många viktiga frågor att be... Läs mer

Undersökning avslöjar: Över hälften får inte låna nödvändiga hjälpmedel

Enligt en ny neuroförbundsundersökning har 51 procent av svarande förbundsmedlemmar inte möjlighet att låna ett nödvändigt hjälpmedel för att kunna delta i arbetets- och samhällslivet. Neuroförbundet... Läs mer

Snart är år 2015 historia och ett nytt oskrivet 2016 väntar ”bakom krönet”

Vi är många som kommer att minnas 2015 som väldigt skakigt, med stora flyktingströmmar i Europa och med många omvälvande händelser i dess spår, som på många sätt påverkat även oss här hemma. Läs mer

Försäkringskassan håller med Neuroförbundet

- Det är glädjande att även Försäkringskassan instämmer i den problematik vi beskrev. Det är ju orimligt att personer i hens sits ska behöva ligga ute med sådana belopp, anser Magnus Andersson, koordi... Läs mer

3 miljoner kr till forskning 2016

Neuroförbundets fondstyrelse beslutade på sitt sammanträde den 3 december om utdelning av vilka forskningsprojekt som skulle beviljas anslag och dela på de 3 miljoner kr som var fastställda för forskn... Läs mer

Att lösa problem genom att angripa de berörda är ingen lösning!

Regering, kommuner och landsting står inför många omfattande problem som måste få sin lösning. Vissa är direkt akuta som bostadsbristen och då framförallt på hyresrätter till överkomliga priser. Andra... Läs mer

När viljan, ambitionerna och kreativiteten går hand i hand händer det saker!

Lagen om mobilitetsstöd trädde i kraft 1 juli 2014, men är frivilligt för kommunerna att följa vilket vi ser som ett problem. Läs mer

Funktionshinderdagen- Mycket att slå vakt om och vi tar fighten!

- Idag på Internationella funktionhinderdagen kan jag konstatera att vi i Neuroförbundet har en viktig roll. Visst har mycket blivit bättre, men många tidigare vinster är hotade. De måste vi slå vakt... Läs mer