Nyheter

Bostadsanpassning - ny information om hyresvärdars och bostadsrättsföreningars medgivande

Boverket har tagit fram ny information som riktar sig till hyresgäster och bostadsrättshavare som vill söka bostadsanpassningsbidrag. Läs mer

Färgstark receptionist lever med kontrollerad epilepsi och humor

Många som kontaktar Neuroförbundet pratar först med Dan Rotkopf i receptionen. En riktig vardagshumorist och överlevare som bemästrar sin epilepsi, har övervunnit tre omgångar cancer och en stroke. -... Läs mer

"LSS-pappan" Vilhelm Ekensteen hedersdoktor vid Lunds universitet

Samhällsdebattören och författaren Vilhelm Ekensteen kommer att bli utnämnd till hedersdoktor vid Lunds universitet den 29 maj i år. Han är "pappa" till LSS och assistansreformen, som kom till för 20... Läs mer

Parkeringstillstånd ska nu gälla i fem år

Regeringen har beslutat att ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) från den 1 januari ska utfärdas för 5 år istället för 3 år som idag. Det är Transportstyrelsen som i ett underlag till be... Läs mer

Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering, SVCR ger bidrag till hjälpmedel

Du som vill söka bidrag till hjälpmedel eller annat ändamål som SVCR kan lämna bidrag till kan göra det före den 1 mars. Bidrag lämnas endast till behövande personer med fysiskt rörelsehinder, syn- el... Läs mer

Neuroförbundet i Linköping prövar den nya lagen och har anmält Filmstaden

– I Linköping kan man inte gå på bio med nedsatt rörelseförmåga. Det är inte rimligt, säger Andreas Greén, ordförande för Neuroförbundet i Linköping som står bakom anmälningen. Läs mer

30 dagar med Patientlagen

Neuroförbundet har granskat vad som har skrivits i media på internet under patientlagens första månad. Det landade i 43 artiklar i media, bland annat Sveriges Radio rapporterar om nyheten. Fem pressm... Läs mer

Mänskliga rättigheter bör stärkas i Sverige

Det skriver Lika Unikas ordförande, tillika vice ordförande i Neuroförbundet Bengt Olsson, tillsammans med 23 andra organisationer på Aftonbladet Debatt. Läs mer

Louise Hoffsten släpper en ny bok

Louise Hoffsten släpper en ny bok om hur hon gått vidare med livet efter sin förra bok "Blues". Att hon har lärt sig att leva med ms-sjukdomen i stället för att kämpa mot den. Läs mer

Neurofonden delar ut ca tre milj kronor till neurologisk patientnära forskning

- Neuroförbundets forskningsfond har inför 2015 beslutat dela ut 3 miljoner kronor till sammanlagt 45 forskningsprojekt. Vi hoppas nu att dessa projekt kan avsätta av den tid som krävs för att initier... Läs mer